Astronomia Amatorska - astro4u.net
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału - Wersja do druku

+- Astronomia Amatorska - astro4u.net (https://astro4u.net/forum)
+-- Dział: POPULARYZACJA NAUKI (https://astro4u.net/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Dział: PTMA na forum (https://astro4u.net/forum/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Wątek: Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału (/showthread.php?tid=6926)Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału - Vega79 - 25.04.09

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii serdecznie zaprasza członków zwyczajnych i honorowych na Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału, które odbędzie się dnia 3. czerwca 2009 r. (środa) o godzinie 1845(drugi termin 1900) w sali prelekcyjnej Oddziału przy ul. Górników 29.


Porządek obrad:

Wybór przewodniczącego Zebrania oraz komisji skrutacyjnej.
Wybory Prezesa i Wiceprezesa Oddziału.
Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Oddziału.
Sprawozdanie finansowe.
Dyskusja i wolne wnioski.
Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy o niezawodne przybycie.


Sekretarz Oddziału Krakowskiego PTMA, Andrzej Boroń
Skarbnik Oddziału Krakowskiego PTMA, Jacek Burda