Astronomia Amatorska - astro4u.net
Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA - Wersja do druku

+- Astronomia Amatorska - astro4u.net (https://astro4u.net/forum)
+-- Dział: POPULARYZACJA NAUKI (https://astro4u.net/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Dział: PTMA na forum (https://astro4u.net/forum/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Wątek: Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA (/showthread.php?tid=4682)

Strony: 1 2 3 4 5 6


Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA - k0peras - 21.12.05

Witam...

Na wczorajszym spotkaniu w Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni (w obecności czterech osób) została podęta decyzja o zwołaniu zebrania Zarządu Oddziału, na którym zostaną omówione naglące sprawy, które w ostatnim czasie wypłynęly na światło dzienne.

Zebranie odbędzie się w dniu 17. stycznia 2006 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni (ul. 3-go Maja 27/31) o godzinie 18:30.

Zgodnie z obowiązującym statutem PTMA w zebraniu Zarządu mają prawo uczestniczyć osoby zaproszone "z głosem doradczym" i w takim charakterze zapraszam wszystkich chętnych i tych, którzy mają coś do powiedzienia w sprawach, o których powyżej.

Decyzja o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zebrania Członków OP PTMA może zostac podjęta na zebraniu Zarządu zgodnie z wytycznymi zawartymi w statucie.


PS.
Proszę zwracać uwagę na terminologię zawartą powyżej i na wynikające z niej różnice między Zebraniem Zarządu a Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków Oddziału.

Zapraszam...


Odp: Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA - Michu - 21.12.05

(21.12.05, 15:02)Strider link napisał(a): Witam...

Na wczorajszym spotkaniu ...

Decyzja o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zebrania Członków OP PTMA może zostac podjęta na zebraniu Zarządu zgodnie z wytycznymi zawartymi w statucie.
......


STATUT PTMA - ROZDZIAL IV.

Art. 23.

§1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą Władzą Oddziału i może być zwyczajne i nadzwyczajne, mogą wziąć w nim udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału oraz przedstawiciele członków zbiorowych (instytucji),

§2. zwyczajne Walne Zebranie Oddziału posiada następujące kompetencje:

  1. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego jak również wniosków Władz Naczelnych Towarzystwa,

  2. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  3. wybór Prezesa Oddziału i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego jak również decy-dowanie o liczebności Zarządu zgodnie z art.24 § 2 i o istnieniu Sądu Koleżeńskiego Oddziału;

  4. wybór delegatów na aktualny Walny Zjazd Delegatów,

  5. uchwalanie wniosków w przedmiocie planu pracy oddziału,

  6. wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie członkostwa honorowego,

  7. decydowanie we wszystkich innych sprawach związanych z działalnością Oddziału a przekazanych postanowienia-mi statutu i regulaminów,

§3. Do ważności Walnego Zebrania Oddziału stosuje się odpo-wiednio art.15.§ 7 pkt.1.

§4. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez zarząd Oddziału, który zawiadamia o terminie zebrania przynajmniej na dwa tygodnie naprzód podając termin zebrania i porządek obrad. O terminie Walnego Zebrania Oddział zawiadamia Zarząd Główny

§6 Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez:

  1. Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, względnie na żądanie co najmniej 1 ogólnej liczby członków Oddziału,

  2. Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, w każdym przypadku w terminie dwu miesięcy od podjęcia decyzji lub otrzymania żądania.
----------------------------------------------------------------------------------

Piotrze - zechciałbyś wyjaśnić rozbieżności jakie wynikają po zestawieniu Twoich słów i tego co mówi statut PTMA? Wink


Odp: Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA - k0peras - 21.12.05

Jak tylko się spotkamy to te niejasności wyjaśnię...

Teraz na szybko:
1- nie jestem w stanie przekazać intonacji głosowej w wypowiedziach na Forum, dlatego rozumiem powstałe niejasności.
Cytat:Decyzja o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zebrania Członków OP PTMA może zostac podjęta na zebraniu Zarządu zgodnie z wytycznymi zawartymi w statucie.
Miałem na mysli, że taka decyzja może zostac podjęta na Zebraniu Zarządu, jeżeli taka będzie wola osób w nim uczestniczących, a nie to, że jedynie tak może ono zostać zwołane. Jeżeli taka wola będzie to odbędzie się to zgodnie z obowiązującym Statutem.

2- Jeśli chodzi o taką bardzo ścisłą ścisłość to list, który na moje ręce trafił nie obliguje mnie do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału. Dlaczego - wyjaśnię 17.01.2006 r.

Wnoszę niniejszym o zakończenie walki na "słówka" w tym wątku na Forum i zbieranie sił na trzeci wtorek stycznia.
Pozdrawiam.

Piotr

[ PS - to, że odpowiadam po 15:30 także proszę wziąć za wyjątek, a nie argument w przyszłych dyskusjach. ]


Odp: Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA - Pawel_Maksym_new - 30.12.05

Zaraz kolego Strider... zwołujecie posiedzenie Zarządu oddziału by ustalić czy ma sie odbyć nadzwyczajne Walne?

Jeśli ktoś zgłasza wniosek o Walne to jedynym uprawnieniem Zarządu jest ustalic jego termin. Ba, powinniście zadbać by informacja dotarła do każdego kto miał zapłaconą składkę w czasie gdy wniosek wpłynął co wynika z ogólnego prawa o stowarzyszeniach!

A co by było gdyby np. wszyscy członkowie Zarządu oddziału jadąc na obserwacje zginęli np. w wypadku... to kto by miał zarządzić Walne?

Jeśli nie będzie Walnego zebrania mimo wniosku członka to łamiecie prawo i jeśli nie ktoś z oddziału to ja podejme odpowiednie kroki by sprawa skończyła się jak winna się skończyć.
Mam do tego prawo bo pisząc tu upubliczniacie sprawę.

Widzę, że w Waszym oddziale źle się ostatnio dzieje. Widzę to na forum i widze również potencjalnych "dziejorobów" zamieszania.

Jako osoba będąca autorem kilku statutów mogę też powiedzieć, że teoretycznie gdy mimo "konstytucyjnych" wniosków nie odbędzie się Walne to a) może dojść do konsekwencji dla oddziału z rozwiązaniem włącznie a jeśli któryś z członków uzna to za stosowne może pozwać kogoś kogo uważą za odpowiedzialnego za daną sytuację przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. To oczywiście skrajny przypadek.

Osobiście powiem, że jako członek Zarządu innego oddziału oraz przewodniczący jednej z Sekcji PTMA (której członkowie w Pomorskim Oddziale są) działając w trosce o członków "mojej" Sekcji oraz widząc nie dobry rozwój sytuacji w OP PTMA rozważam przyjazd do Gdańska w roli obserwatora na Nazdwyczajne Walne Zebranie Oddziału Pomorskiego PTMA i wykonam odpowiednią notaktkę.

Dlatego nie popełnijcie klego Strider błędu poprzez który rozwiązano juz kiedyś dość dobry oddział... bo ktoś zębami i grabiami trzymał się taboreta... bo nawet nie był to stołek...

Z pełną powagą piszący

Paweł MaksymOdp: Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA - Hermes - 30.12.05

Wiitam,

(21.12.05, 19:54)Michu link napisał(a): [quote author=Strider link=topic=7476.msg111991#msg111991 date=1135173746]
Witam...

Na wczorajszym spotkaniu ...

Decyzja o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zebrania Członków OP PTMA może zostac podjęta na zebraniu Zarządu zgodnie z wytycznymi zawartymi w statucie.
......

STATUT PTMA 
(...)
   1. Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, względnie na żądanie co najmniej 1 ogólnej liczby członków Oddziału,
(...)
[/quote]

  czytając ten fragment przez chwilę pomyślałem, że wraca zasada podobna do "liberum veto" - bo z tego punktu wynika, że Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału może odbyć się na żądanie 1 osoby !

  Myślałem, że to literówka w przepisywaniu tego punktu Statutu przez Michu, więc sięgnąłem do swojego egzpemplarza i... zdziwiłem się - rzeczywiście ten punkt Statutu tak głosi!  ??? :o.

  Sięgnąłem więc do wersji sprzed kilkunastu lat i tam napiasano:  przez 1/4 ogólnej liczby członków Oddziału.

  Tak więc to w nowym Statucie mamy literówkę, której nikt nie zauważył... ;D

  HermesOdp: Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA - Pawel_Maksym_new - 30.12.05

ale mam wersję z roku 1987 sprzed zjazdu w Grudziądzu gdzie były pierwsze modyfikacje oraz z roku 1995 czyli sprzed Puław. Tam też jest mowa o jednym z członków!
Poza tym wystarczy by jeden z członków Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek do przewodniczącego tej komisji w oddziale a ten do Prezesa to Prezes i Zarząd mają obowiązek zorganizować zjazd.


Odp: Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA - El_Capitano - 30.12.05

Może dwa słówka, zanim Strider się odnajdzie i odpisze, bo jest teraz daleko od sieci.

Wniosek o zwołanie zebrania podpisało 5 osób.
Jest to wniosek o "zwołanie walnego zebrania ZARZĄDU oddziału", a nie o zwołanie walnego zebrania oddziału. Mimo to, 17-go praktycznie odbędzie się zebranie oddziału, a nie tylko zarządu, bo mogą w nim wziąć udział wszyscy członkowie "z głosem doradczym".
Inna rzecz, że składkę za 2005 zapłaciła jedynie garstka osób (osiem) rzetelnie się z tego obowiązku wywiązujących.

Nie wiem, Pawle, dlaczego łapiesz za kamienie, jak wszystko jest już na spokojnie ustalone i nikt niczego nie zaniedbał. Można po Twoim poście odnieść wrażenie, że prezes OP PTMA nie ma zamiaru zebrania zwoływać. Otóż zrobił to natychmiast, wyznaczył termin i teraz, bidulek, powiadamia pocztą wszystkich zapisanych i rokujących nadzieję na uregulowanie składki członkowskiej.

Pozdrawiam noworocznie


Odp: Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA - przemas - 30.12.05

Wypada mi tylko ubolewać, nad tym że w tytule wniosku użyto niejasnego sformułowania, choć musiałbym zajrzeć do właściwego pliku doc, żeby sobie wszystko przypomnieć. Jednak z treści wniosku wynika jednoznacznie, że prosimy o zwołanie Walnego zebrania członków OP PTMA. Tak też wniosek został zrozumiany przez Prezesa i Wiceprezesa więc jak na mój gust nie ma oczym gadać...

He he 8 osób zapłaciło składkę... Nigdy nie lubiłem dużych zebrań, w mniejszym gronie będzie się lepiej dyskutowało, będzie bardziej konstruktywnie Smile Smile Smile

Myślę, że nikt tu nie podgrzewa atmosfery i nie łapie za kamienie. Wszystko jest jasne i na spokojnie spotkamy się w wyznaczonym terminie. Sprawa przybycia Pawła jako obserwatora jest godna przemyślenia. Osobiście jestem za Smile Smile Smile

Jesteśmy w Toruniu i udajemy się niedługo do Belęcina. Nowy Rok będzie dobry, czuję to w gnatach... ekipa szykuje się pierwszego gatunku i sortu!!!

Przemas Smile Smile Smile


Odp: Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA - Michu - 30.12.05

Panowie

Intencja samego wniosku mimo popełnionych w nim niescisłości jest jasna i czytelna.

W tytule wniosku wkradł się błąd w postaci użycia sformulowania "Zarzadu" zamiast "Czlonkow" ale za to w akapicie dolnym umieszczonym pod tytulem wniosku wyraźnie pojawia sie właściwa treść:

W zwiazku z pojawieniem sie negatywnych zjawisk w strukturze organizacyjnej Oddzialu Pomorskiego PTMA, przedstawiamy wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w terminie przewidzainym stautem PTMA.

Owe negatywne zjawiska zostały wyminione w punktach. Gdyby doszukiwać się dalszych nieścisłości to i w tym, zacytowanym tekście powinnismy umieścić słowo "Nadzwyczajnego Walnego" zamiast "Walnego". Jak wcześniej napisałem rozumiem, że intencje wniosku zostały prawidłowo odczytane przez prezesów Oddziału zwłaszcza, że nasza prywatna korespondecnja z tego czasu oraz wypowiedzi prezesa na forum jasno zawierają sformułowania o "Walnym zebraniu czlonków":

http://astro4u.net/yabbse/index.php?topic=7430.0

Strider
To nie jest temat, który warto tu roztrząsać - od tego będzie Walne Zebranie Członków OP PTMA w przyszłym roku....

przemas
Resztę spraw trzeba będzie obgadać na Walnym, nie ma rady...

W imieniu wszystkich zainteresowanych zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Oddziału PTMA bardzo przepraszamy za nieścisłości i sformułowania zawarte w tekście wniosku. Jeśli istnieje taka potrzeba przyślemy skorygowaną wersję wniosku w pierwszych dniach stycznia 2006.

W związku z niejasnosciami dotyczącymi charakteru i terminiu zaproponowanego zebrania w dniu 17.01.2006 prosimy o doprecyzowanie powyższego.

Pozdrawiam Nowo Rocznie Smile
MichuOdp: Zebranie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTMA - Pawel_Maksym_new - 30.12.05

(30.12.05, 10:04)El_Capitano link napisał(a): Może dwa słówka, zanim Strider się odnajdzie i odpisze, bo jest teraz daleko od sieci.

Wniosek o zwołanie zebrania podpisało 5 osób.
Jest to wniosek o "zwołanie walnego zebrania ZARZĄDU oddziału", a nie o zwołanie walnego zebrania oddziału. Mimo to, 17-go praktycznie odbędzie się zebranie oddziału, a nie tylko zarządu, bo mogą w nim wziąć udział wszyscy członkowie "z głosem doradczym".
Inna rzecz, że składkę za 2005 zapłaciła jedynie garstka osób (osiem) rzetelnie się z tego obowiązku wywiązujących.

Nie wiem, Pawle, dlaczego łapiesz za kamienie, jak wszystko jest już na spokojnie ustalone i nikt niczego nie zaniedbał. Można po Twoim poście odnieść wrażenie, że prezes OP PTMA nie ma zamiaru zebrania zwoływać. Otóż zrobił to natychmiast, wyznaczył termin i teraz, bidulek, powiadamia pocztą wszystkich zapisanych i rokujących nadzieję na uregulowanie składki członkowskiej.

Pozdrawiam noworocznie

1. Widać, że członek zarządu OP PTMA - bo chyba El nim jesteś - nie zna statutu organizacji w której władzach zasiada. W statucie nie ma takiego trybu jak Nadzwyczajne walne zebranie ZARZĄDU oddziału! Nie ma czegos takiego (jak ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy proszę zapisac sobie statut w PDFie i poszukać sentencji Nadzwyczajne Zebranie Zarządu lub inne warianty) Więc jeśli dnia 17 stycznia zrobicie Nadzwyczajne Zebranie Zarządu i nawet zrobicie z niego piekny protokół to będzie wszystko nie ważne! Bo nie ma takiego trybu spotkania zarządu!

2. To co napisałem w pierwszym moim poście to nie kamień a wyraz troski o element Towarzystwa, które kocham całym sercem i zależy mi na jego pomyslności. A widzę w wielu wątkach na forum i wiem z relacji jakie płyną z OP, że dobrze się nie dzieje w wielu sprawach.

3. Mam nadzieję, że dojdziecie do porozumienia i zwołącie Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału i ustalicie wszystko!

Pozdrawiam
Paweł Maksym