Astronomia Amatorska - astro4u.net

Pełna wersja: GuideMaster krótki opis programu
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
GuideMaster to wygodny i dobrze działający darmowy program, który poprzez wprowadzanie korekt w pracy montaży umożliwia nam stosowanie długoczasowych ekspozycji, niezbędnych do zabawy w astrofotografię. GM jest jednym z kilku narzędzi dostępnych do tego celu za darmo w sieci, ja go wybrałem ze względu na prostotę i kilka funkcji które dają mi wizualny podgląd na pracę montażu, a tym samym szybkie korekty w ustawieniach. Program poza dobry algorytmem prowadzenia, daje nam możliwość kontroli nad ekspozycją w aparacie, sprzętowy dither, oraz dostęp do zaawansowanych funkcji, które pozwolą nam bardzo dokładnie określić zakres i sposób jego działania.
Program jest autorstwa Matthias Garzarolli, więcej informacji i miejsce z którego można go pobrać znajdziecie <a href="http://www.guidemaster.de/index_en.asp">tutaj.</a>


Główne okno dialogowe
[Obrazek: gm_01.jpg]

1. Darkframe - przycisk który umożliwia nam odjęcie "dark frame". Kiedy mamy uruchomiona kamerkę i realizuje ona nam długie czasy naświetlania czasami na ekranie pojawiają się świecące pixele nie będące gwiazdkami ale szumami termicznymi kamerki. Odjęcie "dark frame" powoduje usunięcie tych niepożądanych pixeli z klatki. Każdorazowa zmiana czasu naświetlania lub czułości kamery (gain) wymaga ponownego odjęcia "dark frame". Wykoanie tegoż jest bardzo proste. Zakładamy dekielek na obiektyw lub kamerę którym prowadzimy guide i wciskamy przycisk Darkframe. Po kilku sekundach przycisk zmienia kolor na zielony i możemy pracować dalej z programem. Odjęcie "dark frame" powinno być pierwszą czynnością po włączeniu programu i podłączeniu kamery.

[Obrazek: gm_02.gif]

2. Focus - przycisk który uruchamia pomocnika w ustawieniu ostrości zestawu kamerka + teleskop/obiektyw do guide. Wciskamy przycisk i klikamy na gwiazdkę a następnie regulujemy ostrość tak, aby wartość FWHM była jak najmniejsza. Poprawne ustawienie ostrości jest oczywiście wymogiem bezwzględnym w guide. Jest to drugi krok który wykonujemy po uruchomieniu programu. Należy pamiętać, że raz ustawiona ostrość w kamerce do guide może się zmienić wraz z wzrostem lub spadkiem temperatury i wtedy operacja ustawienia ostrości będzie musiała zostać poprawiona.

3. Calibrate - przycisk uruchamiający wykonanie kalibracji zestawu do guide. Po uruchomieniu w przypadku kiedy mamy podłączony i poprawnie skonfigurowany montaż, kamerka poprawnie naświetla obraz i na ekranie pojawia nam się gwiazdka o odpowiedniej jasności - program zacznie przesuwać montażem w Dec a następnie w RA celem określenia prędkości pracy silników, luzów przekładni oraz dokładnego kąta ustawienia kamerki do guide. Po wciśnięciu przycisku Calibrate program zapyta czy chcemy sami wskazać gwiazdkę do kalibracji czy ma on sam sobie takową wybrać. Kamerka powinna być ustawiona tak, aby kierunki X i Y odpowiadały mniej więcej osiom RA i Dec. Program sam wymierzy dokładny kąt ustawienia kamerki, nie musimy więc starać się ustawiać kamerki idealnie zgodnie z osiami. Czas w którym wykonujemy kalibrację (długość czasu działania w poszczególnych kierunkach) ustanawiamy w Setupie programu w zakładce Telescope > na dole w Calibration options. Po wykonaniu kalibracji pojawia się nam okienko Vectors w którym widzimy wartości określone podczas kalibracji, kąt kamerki, wybrane kierunki w których ma być realizowane guide. Wykonanie kalibracji jest trzecim krokiem po włączeniu programu.

[Obrazek: vectors.gif]

4. Guide - przycisk uruchamiający śledzenie i prowadzenie korekt na podstawie odchyłek pomierzonych oraz zadanych parametrów programu. Po wciśnięciu Guide pojawia się okienko w którym program pyta czy: "Lock on actual position" - pracować z aktualną pozycją gwiazdki do guide bez zmiany jej położenia, "Use last position" aktywna jeżeli po aktywnym już guide robiliśmy przerwę (np. na sprawdzenie kadru, jakości klatek czy np. zmianie baterii) - program wraca wtedy z gwiazdką do punktu w którym zaczynaliśmy pracę a tym samym powoduje, że nie tracimy brzegów kadru przy stackowaniu właściwego zdjęcia, "Center guide star" program automatycznie wycentruje gwiazdkę do guidowania dokładnie na środku ekranu.

[Obrazek: guide.gif]

5. Exposuretime -  suwak którym ustalamy długość czasu ekspozycji w kamerce guidującej. Maksymalna długość tego czasu jest określana w zakładce - Setup - Guiding Imager - Maximum Exposure Time. W zależności od czułości kamery, zastosowanej optyki, mechanicznych możliwości montażu i lokalizacji fotografowanego obiekty, czasy ekspozycji wynoszą w okolicy 1~3". Uwaga przy zmianie długości czasu naświetlania musimy ponownie odjąć Darkframe (pkt.1).

6. Gain -  suwak którym ustawiamy czułość kamerki do guide. To czy ten suwak jest dostępny czy nie, zależy od rodzaju kamerki którą posiadamy. Zazwyczaj Gain  ustawiam na maksimum, ale przy jasnej gwiazdce w polu wartość tą zmniejszam o 20~30%. Uwaga po zmianie czułości kamerki musimy ponownie wykonać Darkframe (pkt.1).

7. Stack Pictures - funkcja, która pozwala nam wykonywanie stacków (nakłąda na siebie) wybraną ilość zarejestrowanych klatek. Ta funkcja pozwala ograniczyć wpływ seeingu na jakość prowadzenia. Jakość jej działania zależy od jakości mechaniki montażu (jak długie możemy robić przerwy bez guide) użytej ogniskowej wynikowej w zdjęciu a więc możliwemu największemu błędowi po guide. Zazwyczaj ustawiam na 2 klatki przy ekspozycjach 1~2". Funkcja ta również pozwala prowadzić guide na słabszej gwiazdce (obraz wynikowy to suma ilości ustawionych klatek do złożenia).

Pasek Guide - pojawia się przy aktywnej funkcji guide


[Obrazek: guide_2.gif]

1. Activate Guiding - aktywowanie Guide (automatyczne), oraz suwaki agresywności stosowanego Guide. Agresywność 100% powoduje, że program realizuje 100% poruszenia montażem do korekty błędu. Przy dobrych warunkach wartość ta zazwyczaj powinna być ustawiona na poziomie około 80% dla obu osi. Kiedy seeing jest bardzo zły, lub wieje wiatr który przeszkadza w eksponowaniu materiału wartość agresivvnes należy zmniejszyć do 20~30%.

2. Averanging DE/ RA - poprzez podanie wartości większej od jeden, wyniki z odczytów zostają uśrednione i program działa bardziej płynnie.
Automatic deact. one DEC axis -  po aktywowaniu tej opcji program sam rozpozna w którą stronę mamy dryft w osi Dec i sam wyłączy korekty w przeciwną stronę.

3. Pole danych - wyświetla informacje liczbowe o jasności gwiazdy, uśrednionych błędach w poszczególnych osiach oraz o sumie korekt.

4. Write to file... - zapisuje log-a z sesji we wskazanym miejscu.

5. Okno wizualnego podglądu błędu oraz jasności gwiazdki - pokazuje nam przebieg korekt i błąd jaki program zarejestrował po guide. Jeżeli wyłączymy korekty program będzie pokazywał wartość dryftu oraz błędu PE.

FullScaleRes - w tym miejscu zmieniamy skalę wykresu oraz wizualnego podglądu jakości guide.

6. Wizualny podgląd jakości guide- po lewej stronie mamy obraz gwiazdki którą program używa do guide natomiast po prawej w formie "tarczy strzelniczej" obraz błędu po korektach. Jest to niesamowicie wygodna funkcja, która bardzo szybko pozwoli nam dostrzec błędy w prowadzeniu ich kierunek i intensywność, seeing czy wpływ zmian w ustawieniach na jakość Guide.  Każdy punkcik nakreślony przez program to miejsce w które trafia gwiazdka po korekcie, uważnie śledząc zmiany, możemy bardzo szybko tak dostosować ustawienia programu, żeby np. zminimalizować wpływ seeingu czy odkryć, że coś idzie nie tak. Znając rozmiar pixela i ogniskową naszego setupu do fotografii możemy też od razu wiedzieć, czy gwiazdka po guide będzie idealna czy nie. Jeżeli np. wiemy, że z 300D i obiektywem 500mm na pixel przypada nam około 2,6arcs to po ustawieniu FullScaleRes wartości 5 (program pokaże pole o obszarze 5 arcs) wiemy, że błąd nie może przekroczyć środkowego kółeczka, które ma 2,5 arcs.

Setup

[Obrazek: setup_1.gif]

zakładka Telescope

1. Guide interface - z tych opcji wybieramy sposób w jaki program będzie się łączył i sterował (poruszał) montażem podczas wykonywanych korekt, może to być platforma Ascom, port równoległy z wykorzystaniem RelayBoxa, Master Mount, protokół Meade LX200, lub po wgraniu odpowiedniego plugina inne urządzenie w tym przypadku CMOS Guider uaktywnia port do sterowania montażem w kamerce guidującej Alccd5.

2. Move Port - umożliwia dostosowanie portu LPT do sterowania naszym montażem (przy zastosowaniu RelayBoxa).

3. Do RA and DEC corrections.... - po wybraniu tej funkcji program po ekspozycji będzie dokonywał korekt w obu osiach naraz lub tylko w jednej. Jeżeli nasz montaż umożliwia takie działanie (można to sprawdzić wciskając naraz przycisk na pilocie sterującym montaż do korekty w osi RA oraz DEC) zaleca się stosowanie tej funkcji.

4. Calibration options - opcje których program używa podczas kalibracji.

- Time RA move oraz Time DE move  to czasy kalibracji montażu w poszczególnych kierunkach w milisekundach. Zazwyczaj czas kalibracji wybiera się w okolicy 8000ms (8"), ale czasy te są zależne od wielkości sensora w kamerce do guide, użytej ogniskowej oraz prędkości w jakiej chcemy wykonywać korekty (ustawienie na pilocie lub w oprogramowaniu sterującym montażem).

- Enable RA / Enable DE - uaktywnia lub wyłącza kierunki w których chcemy przeprowadzić kalibrację.

- Enable DE Backlash Detection - uruchamia funkcję wykrywania luzu przekładni w osi Dec, kalibracja w tej osi działa wtedy troszkę dłużej, ale warto skorzystać z tego udogodnienia - program będzie wtedy wiedział o ile musi dodać czasu korekty w przypadku zmiany kierunku korekt w osi Dec.

zakładka Guiding Scope
[Obrazek: setup_2.gif]

- Focallenght Guidescope- tutaj wprowadzamy wynikową ogniskową naszego teleskopu wraz z użytym barlowem, katówką itp., to BARDZO WAŻNE błędna ogniskowa będzie miała wpływ na działanie całego programu.

- Max error uncorected DE/RA - ta wartość umożliwia precyzyjnie uaktywnić nam Guide ustalając po przekroczeniu jakiej wartości program ma dokonywać korekt. Jeżeli mam słaby seeing a wartości są ustawione na "0" montaż będzie robił korekty do ruchów atmosferycznych zamiast wyłącznie do błędów mechaniki montażu. Błąd nieskorygowany to zazwyczaj 1/3 maksymalnego błędu jaki możemy mieć po guide. Maksymalny błąd jest zależny od wielkości pixela w naszej kamerze/aparacie i użytej ogniskowej. W momencie kiedy program koryguje ruchy atmosfery, zazwyczaj bardzo silnie rozlewa gwiazdkę, duża liczba korekt powoduje spadek ostrości a ostatecznie jakości zdjęcia. Wartości błędu nieskorygowanego warto dobrać doświadczalnie do własnego montażu i potrzeb jakości gwiazdki na zdjęciu wynikowym.

- Enable adaptive filtering - uaktywnia podczas guide filtra adaptywny (mamy możliwość sterowania jego intensywnością), filtr adaptywny wykrywa seeing i koryguje jego błędy, jak również wykrywa powtarzające się szybko błędy wynikające z mechaniki montażu (o periodzie kilkunastu sekund). Niestety zdarza się, że działanie tego filtra jest dość dziwne i niepożądane. U mnie zdarzało się, że aktywny filtr adaptywny powodował nagle skoki w osi Dec, przez co gwiazdka była delikatnie przesunięta.

- Start Guide immediatelly -  włącza funkcję guidę zaraz po kliknięciu na gwiazdkę.

zakładka DSLR Settings
[Obrazek: setup_3.gif]

Program GuideMaster daje nam możliwość sterowania długimi czasami w lustrzance, a więc odpada zakup drogi pilotów czy innych rozwiązań. Po wybraniu czasu ekspozycji i przerwy pomiędzy nimi, możemy wykonywać sekwencje zdjęć nie przejmując się pilnowaniem aparatu w celu wciśnięcia spustu czy włączeniem pilota, kontrolowany jest cały przebieg sesji. Należy pamiętać, że program GM steruje wyłącznie czasami ekspozycji, same zdjęcia nie są zgrywane w żaden sposób do komputera przez ten program.

1. DSLR selection - stąd wybieramy sposób w jaki nasz aparat ma być sterowany poprzez program GuideMaster. Możemy to robić poprzez port LPT, za pomocą przejściówki DSUSB, przejściówki z portu szeregowego, lub po wgraniu odpowiedniego pluginu i z odpowiednim modelem Canona możemy sterować poprzez port USB.

2. Parallelport settings... - okienko gdzie ustawiamy zaawansowane funkcje połączenia aparatu poprzez port LPT.

3. DSLR Exposure times - predefiniowane czasy ekspozycji dostępne później z okienka sterowania aparatem. Możemy wykorzystać istniejące czasy lub dodać taki jaki nas konkretnie interesuje.

4. Radius of dithering - dithering to funkcja guide, gdzie pomiędzy poszczególnymi czasami ekspozycji w aparacie program delikatnie przesuwa montażem o zadaną wartość pixeli. Przesuniecie takie poprawie prace programów do stakowania ułatwiając usuwania hot pixeli czy pozostałości po kalibracji. Funkcja ta jest wyłącznie dostępna kiedy GM steruje aparatem, bo program tylko wtedy wie, kiedy wykonujemy ekspozycje.

zakładka Guiding Imager
[Obrazek: setup_4.gif]

1. Select Videodriver - stąd wybieramy odpowiedni driver sterujący naszą kamerką do guide - domyślny jest predefiniowany dla przerabianych kamerek webowych Philipsa.

2. RS232/ LPT - w zależności czy wybierzemy sterownie długimi czasami poprzez port RS czy przez port LPT w tym miejscu pojawią się nam opcje sterowania przerabianą kamerką, oraz tryb jej działania.

3. CCD Pixel Size - to jedno z kluczowych ustawień programu, predefiniowane ustawienia dotyczą się kamerek philipsa (web kamerek) ale podanie prawidłowego rozmiaru pixela będzie determinowało działanie i precyzję całego GM.
4. Maximum exposure... - maksymalny czas ekspozycji dostępny z głównego okna dialogowego programu (patrz powyżej Główne okno dialogowe pt.. 5).
Może komuś się to do czegoś przyda Smile
Świetny tutorial! Myślę że w galopującym postępie astrofoto wielu skorzysta...

astrodziadek

Mnie się chyba przyda ! Do tej pory stosowałem guidedoga ale guidemaster wygląda na bardziej zaawansowany. Może poprawi mi się guidowanie eq3 ? Fajny tutorial, że też chciało Ci się tyle pisać ?  ;D
pozdrawiam
Jeżeli się przyda to będzie oznaczać, że czas na pisanie tego, co powyżej został spożytkowany właściwie Smile

astrodziadek

No, już sobie wydrukowałem  ;D. Co Cię tak naszło, miałeś jakieś sygnały o bólach guidmasterskich z naszego światka ?
pozdrawiam
(15.07.08, 15:04)papatki link napisał(a): [ -> ]Jeżeli się przyda to będzie oznaczać, że czas na pisanie tego, co powyżej został spożytkowany właściwie Smile

oj,żebyś wiedział,że się przyda.
To naprawdę ważne,że ludzie tacy jak Ty czy Jacek Pala dzielicie się swoją wiedzą w tak obszerny sposób.

WIELKIE DZIęKI za ten tutorial
Smile wiedziałeś kiedy to umieścić. Wielkie dzięki

kanarkusmaximus

Fajnie! Na to wielu od dawna czekało! Bardzo dawna!
Szczególnie te oseski w astrofotografii, które dopiero raczkują albo nawet pełzają (ja się zaliczam do tych drugich).

Sądzę, że się przyda!
Stron: 1 2