Astronomia Amatorska - astro4u.net

Pełna wersja: Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii serdecznie zaprasza członków zwyczajnych i honorowych na Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału, które odbędzie się dnia 3. czerwca 2009 r. (środa) o godzinie 1845(drugi termin 1900) w sali prelekcyjnej Oddziału przy ul. Górników 29.


Porządek obrad:

Wybór przewodniczącego Zebrania oraz komisji skrutacyjnej.
Wybory Prezesa i Wiceprezesa Oddziału.
Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Oddziału.
Sprawozdanie finansowe.
Dyskusja i wolne wnioski.
Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy o niezawodne przybycie.


Sekretarz Oddziału Krakowskiego PTMA, Andrzej Boroń
Skarbnik Oddziału Krakowskiego PTMA, Jacek Burda